4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα ¨Παθητικό Κάπνισμα”

4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα ¨Παθητικό Κάπνισμα”

Στο πλαίσιο του 7ου Μαθητικού Συνεδρίου «Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα» διοργανώνεται ο 4ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός, με θέμα «Παθητικό Κάπνισμα».

Ο διαγωνισμός αφορά σε μαθητές, οι οποίοι φοιτούν στις Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, στις A’, B’ και Γ’ Γυμνασίου και στην Α’ Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ).
Οι μαθητές του Δημοτικού καλούνται να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής, με θέμα «Παθητικό Κάπνισμα».
Οι μαθητές του Γυμνασίου και της Α΄ Λυκείου, καλούνται να γράψουν μια ανοικτή επιστολή ή ένα γράμμα, με θέμα «Παθητικό Κάπνισμα και Ανθρώπινα Δικαιώματα», η οποία μπορεί να απευθύνεται όπου ο μαθητής επιθυμεί. Η έκταση της επιστολής ή του γράμματος (εκτός από τον τίτλο και το όνομα του συγγραφέα και του παραλήπτη) να μην υπερβαίνει τις 500 λέξεις.

Η ημερομηνία υποβολής των έργων ζωγραφικής και των γραπτών κειμένων (επιστολή ή γράμμα), είναι η 10η  Νοεμβρίου 2016. Τα έργα θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Το email να έχει ως θέμα «Για τον 4ο ΠΜΔΕΚ»  και θα επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα σε ψηφιακή μορφή, η οποία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του μαθητή και του υπευθύνου καθηγητή, τα στοιχεία του σχολείου και την δήλωση του κηδεμόνα, ότι αποδέχεται την συμμετοχή του μαθητή στον διαγωνισμό και ότι επιθυμεί ή όχι, να χρησιμοποιηθούν τα έργα στο μέλλον σε εκστρατείες ελέγχου του καπνίσματος στην Ελλάδα. Βρείτε εδώ την αίτηση συμμετοχής.

Η αξιολόγηση των έργων θα πραγματοποιηθεί από κριτική επιτροπή του συνεδρίου, η οποία θα επιλέξει γραπτά κείμενα (επιστολή ή γράμμα) και τα έργα ζωγραφικής που θα βραβευτούν καθώς και εκείνα που θα εκτεθούν στο χώρο του συνεδρίου.

Η παρουσίαση των βραβευμένων έργων και η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 στο πλαίσιο του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, το οποίο θα λάβει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ».
Για τους νικητές από σχολεία εντός Θεσσαλονίκης, υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη της μετακίνησής τους προς και από το χώρο του Συνεδρίου (κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς).
Για τους νικητές από σχολεία εκτός Θεσσαλονίκης, υπάρχει πρόβλεψη για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και 1 διανυκτέρευσης (εφόσον είναι αναγκαίο), του μαθητή και ενός συνοδού καθηγητή ή κηδεμόνα, ώστε να παρουσιάσουν το έργο τους και να παραστούν στην απονομή των βραβείων.
Τα βραβεία θα είναι τρία για κάθε τάξη της Α/βάθμιας εκπαίδευσης (Ε’ και Στ’ Δημοτικού), σύνολο έξι βραβεία. Τρία για κάθε τάξη του Γυμνασίου (σύνολο εννέα βραβεία) και τρία για την Α’ Λυκείου.

1η θέση: Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου, αναμνηστικό ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) και επιταγή αξίας 100 ευρώ.
2η θέση: Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου, αναμνηστικό ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) και επιταγή αξίας 50 ευρώ.
3η θέση: Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου και αναμνηστικό ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) για τον νικητή.
Όλα τα σχολεία τα οποία θα συμμετάσχουν θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές.

Στοιχεία επικοινωνίας
Υπόψιν κα Σουμελίδου
«George D. Behrakis» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Δορυλαίου 8, Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 64 70056
Εmail: [email protected]

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.