Σεμινάρια για Εκπαιδευτικούς

SMOKE-FREE-GREECE-SEMINARS

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SMOKEFREEGREECE έχουν αναπτυχθεί βιωματικά σεμινάρια αγωγής υγείας ειδικά σχεδιασμένα για τους εκπαιδευτικούς που θα αναλάβουν να πραγματοποιήσουν τις προληπτικές παρεμβάσεις στη μαθητική κοινότητα.

Βιωματικά Σεμινάρια Αγωγής Υγείας για Εκπαιδευτικούς

Κάθε σεμινάριο περιλαμβάνει δύο διακριτές ενότητες:

  • θεωρητική και
  • βιωματική

Η πρώτη, η θεωρητική ενότητα, περιλαμβάνει όλα τα επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σχέση με το κάπνισμα: επιδράσεις στην υγεία, παθητικό κάπνισμα, παράγοντες κινδύνου για έναρξη καπνίσματος στη σχολική κοινότητα, τρόποι πρόληψης και μέσα διακοπής.

Στη διάρκεια της δεύτερης, της βιωματικής ενότητας, οι εκπαιδευτικοί παίρνουν το ρόλο του μαθητή ώστε να έρθουν σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης. Βασικός στόχος αυτής της ενότητας είναι η παρουσίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που προάγουν την πρόληψη του καπνίσματος και την αγωγή υγείας των μαθητών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσα από τη βιωματική μάθηση. Η όλη δραστηριότητα υποστηρίζεται από στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό, εγκεκριμένο απο το Υπουργείο Παιδείας.

Η εγγραφή είναι δωρεάν και χορηγούνται βεβαιώσεις παρακολούθησης στους συμμετέχοντες.

Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί βιωματικά σεμινάρια σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Τρίπολη, Βόλο, Καρδίτσα, Ηράκλειο, Χίο, Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα και Χανιά, με περισσότερες απο 2.300 συμμετοχές εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας. (Στοιχεία Μάιος 2022)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

SMOKE-FREE-GREECE-DRASEIS-1
ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η Πρωτοβουλία SMOKEFREEGREECE, η οποία δραστηριοποιείται από το 2009 στην πρόληψη του καπνίσματος με έμφαση στη σχολική κοινότητα, δεν φέρει ουδεμία σχέση με φορείς, ιδρύματα, άτομα, πρωτοβουλίες με παρεμφερές όνομα ή σκοπό. Δεν έχει καμία οικονομική, ιδεολογική, κοινωνική σχέση ή συνεργασία με βιομηχανία παραγωγής και εταιρείες διάθεσης, προώθησης καπνικών και σχετικών νεωτεριστικών προϊόντων.

Η Πρωτοβουλία SMOKEFREEGREECE χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από την ΜΚΟ Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
eae-logo
Μια δημιουργία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
SMOKE FREE GREECE Official Website | All Rights Reserved | Copyright 2017