10ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “Διασκέδαση Χωρίς Κάπνισμα”

10ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός “Διασκέδαση Χωρίς Κάπνισμα”

Στο πλαίσιο του 13ου Πανελλήνιου Μαθητικού Συνεδρίου με θέμα «Παιδεία για έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα», πραγματοποιείται ο 10ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα «Διασκέδαση Χωρίς Κάπνισμα».

Το 13ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 17 Απριλίου 2024 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στην αίθουσα «Jacqueline de Romilly».

Πληροφορίες Διαγωνισμού:

1.Ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή:

Μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, Ειδικών Σχολείων, Α’, Β’, και Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), οι οποίοι καλούνται να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής, με θέμα «Διασκέδαση Χωρίς Κάπνισμα»

Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριων είναι προαιρετική και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

2.Χρόνος, Τόπος και Διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ έργων

Οι μαθητές/ριες που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής, με θέμα «Διασκέδαση Χωρίς Κάπνισμα».

Τελική ημερομηνία υποβολής των έργων, είναι η Παρασκευή 1η Μαρτίου 2024 και πρέπει να πληρούνται τα εξής:

  • Τα έργα, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο σε μορφή pdf, png ή jpeg στοinfo@researchlab.gr.
    • Το email θα έχει θέμα «Για τον 10ο ΠΜΔ»
    • Θα επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής  κάθε συμμετέχοντα σε ψηφιακή μορφή συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, από τον/την κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας. Με τη δήλωση συμμετοχής δέχεται να δημοσιευτεί το έργο, σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας και του υπευθύνου εκπαιδευτικού και τα στοιχεία του σχολείου.
  • Για να βρείτε τη δήλωση συμμετοχής στον 10ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό πατήστε εδώ
  • Τα διακριθέντα έργα θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα www.smokefreegreece.gr.

Όλη η διαδικασία σέβεται, τηρεί και προστατεύει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα που ισχύουν στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση».

3.Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των έργων θα πραγματοποιηθεί από την κριτική επιτροπή του συνεδρίου, η οποία θα επιλέξει τα έργα που θα βραβευτούν, καθώς και εκείνα που θα εκτεθούν στο χώρο του συνεδρίου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας www.smokefreegreece.gr.
Σχετικά με τις βραβεύσεις του Διαγωνισμού, τα μέλη της κριτικής επιτροπής βαθμολογούν και επιλέγουν τα έργα. Τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων είναι α. η πρωτοτυπία, β. η σαφήνεια έκφρασης, γ. η ωφελιμότητα για την πρόληψη των εξαρτήσεων. Σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), η δήλωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας, η οποία συμπληρώνεται από τον/την κηδεμόνα, αναγράφει αν επιθυμεί ή όχι μελλοντική χρήση των έργων σε προσπάθειες για τον έλεγχο του καπνίσματος και των άλλων εξαρτήσεων στην Ελλάδα. Επίσης, ο κατάλογος των συμμετεχόντων καταστρέφεται μετά την κρίση των έργων και οι βραβευθέντες μαθητές/τριες ανακοινώνονται στο συνέδριο.

4.Βραβεία

Τα βραβεία θα είναι δύο για κάθε τάξη της Α/βάθμιας εκπαίδευσης (Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού), και δύο για κάθε τάξη της Β/θμιας εκπαίδευσης (A’, B’, Γ’ Γυμνασίου & Α’ Λυκείου) και δύο για τα Ειδικά Σχολεία σύνολο 14 βραβεία.

  • 1η θέση: Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου, ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) και επιταγή αξίας 100 ευρώ. Για τις ομαδικές συμμετοχές προβλέπεται Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου, usb stick και επιταγή ύψους 100 ευρώ για κάθε μέλος της ομάδας. Εάν είναι ομαδικό έργο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι, οι επιταγές ανά ομάδα στην 1η θέση δεν μπορούν να υπερβαίνουν στο σύνολό τους την αξία των 300 ευρώ (για παράδειγμα, αν κερδίσει μία ομάδα με 6 άτομα, το κάθε μέλος θα λάβει μία επιταγή ύψους 50 ευρώ – σύνολο 300 ευρώ).
  • 2η θέση: Γραπτό Δίπλωμα Βραβείο, ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) και επιταγή αξίας 50 ευρώ για κάθε νικητή. Εάν είναι ομαδικό έργο, να σημειωθεί ότι οι επιταγές ανά ομάδα στη 2η θέση δεν μπορούν να υπερβαίνουν στο σύνολό τους την αξία των 150 ευρώ.

Όλα τα σχολεία τα οποία θα συμμετάσχουν, θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.