Προληπτικές Παρεμβάσεις

SMOKE-FREE-GREECE-INTERACTIVE

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της επιστημονικής ενημέρωσης τόσο των εκπαιδευτικών αλλά και κυρίως των μαθητών, αναπτύξαμε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας SMOKEFREEGREECE ένα πρόγραμμα προληπτικών παρεμβάσεων για το κάπνισμα στη μαθητική κοινότητα.

Προληπτικές Παρεμβάσεις για το Κάπνισμα

Έγκυρες επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν την εξάπλωση της χρήσης καπνικών προιόντων στις νεαρές ηλικίες και ιδιαίτερα το γεγονός πως το κάπνισμα συνήθως αρχίζει στην εφηβική ηλικία.

Πρόκειται για διαδραστικές διαλέξεις ειδικά σχεδιασμένες ώστε να στοχεύουν σε κάθε μία από τις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες, E΄και ΣΤ΄ Δημοτικού, Α’, Β’, και Γ’ Γυμνασίου, καθώς και Α’ Λυκείου. Η επιλογή των τάξεων, έγινε με στόχο την ενημέρωση και την πρόληψη, ώστε να προλαμβάνεται αφ’ενός η ηλικία έναρξης (E΄και ΣΤ΄ Δημοτικού) και αφ’ετέρου να καλύπτονται οι ηλικίες στις οποίες ο μαθητής μπορεί να ξεκινήσει το κάπνισμα (Α’, Β’, και Γ’ Γυμνασίου, καθώς και Α’ Λυκείου).

Οι παρεμβάσεις, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών, έχουν σκοπό να δώσουν στους μαθητές έγκυρη και επιστημονική ενημέρωση για το κάπνισμα στο σύνολό του. Μέσω των προληπτικών παρεμβάσεων οι μαθητές μαθαίνουν για τα τοξικά συστατικά του καπνού, την εξάρτηση, τα διάφορα καπνικά προιόντα (καιόμενο, ηλεκτρονικό, συσκευή θέρμανσης καπνού), τη διαφήμισή τους, τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία, το παθητικό κάπνισμα, τους τρόπους διακοπής καπνίσματος και τα οφέλη ενός υγιεινού τρόπου ζωής χωρίς εξαρτήσεις.

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να πουν “όχι” στα καπνικά προϊόντα. Στο τέλος κάθε παρέμβασης δίνεται σε όλους τους μαθητές σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Από το 2014 που άρχισε η εφαρμογή του προγράμματος από τη Θεσσαλονίκη, πάνω από 75.000 μαθητές από σχολεία όλης της Ελλάδας έχουν λάβει μέρος στις παρεμβάσεις (στοιχεία Ιούνιος 2023).

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό για το κάπνισμα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Δείτε την έγκριση του προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για το σχολικό έτος 2023-2024 στον σύνδεσμο παρακάτω.
Έγκριση 2024

Δήλωση Ενδιαφέροντος για Προληπτική Παρέμβαση για το Κάπνισμα

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν οι μαθητές τους τις Προληπτικές Παρεμβάσεις για το Κάπνισμα, μπορούν να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά, καθημερινά 09:00-17:00 στο τηλέφωνο +30 210 3826600, εσωτ.: 4

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

SMOKE-FREE-GREECE-DRASEIS-1
ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η Πρωτοβουλία SMOKEFREEGREECE, η οποία δραστηριοποιείται από το 2009 στην πρόληψη του καπνίσματος με έμφαση στη σχολική κοινότητα, δεν φέρει ουδεμία σχέση με φορείς, ιδρύματα, άτομα, πρωτοβουλίες με παρεμφερές όνομα ή σκοπό. Δεν έχει καμία οικονομική, ιδεολογική, κοινωνική σχέση ή συνεργασία με βιομηχανία παραγωγής και εταιρείες διάθεσης, προώθησης καπνικών και σχετικών νεωτεριστικών προϊόντων.

Η Πρωτοβουλία SMOKEFREEGREECE χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από την ΜΚΟ Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
eae-logo
Μια δημιουργία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
SMOKE FREE GREECE Official Website | All Rights Reserved | Copyright 2017