Πανελλήνια Έρευνα για το παθητικό κάπνισμα

Πανελλήνια Έρευνα για το παθητικό κάπνισμα

Δείτε τα ευρήματα της Πανελλήνιας έρευνας για την εφαρμογή του νόμου για την προστασία του κοινού από το παθητικό κάπνισμα. ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ