16ο Παγκόσμιο Συνέδριο Καπνός ή Υγεία (16th World Conference on Tobacco or Health)

16ο Παγκόσμιο Συνέδριο Καπνός ή Υγεία (16th World Conference on Tobacco or Health)

Το 16ο Παγκόσμιο Συνέδριο Καπνός ή Υγεία πραγματοποιήθηκε στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 17 – 21 Μαρτίου 2015. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την αντιμετώπιση της επιδημίας του καπνού, για εκστρατείες ευαισθητοποίησης και για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης – Πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια του 16ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Καπνός ή Υγεία, παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες του προγράμματος HEART II, συγκεκριμένα έγιναν δύο αναρτημένες ανακοινώσεις:

A new approach to communicating tobacco prevention to school students in Greece: HEART II, C Vardavas, M Demi, A Tzortzi, V Evangelopoulou, V Alexaki, K Vassileiou, P Misthos, P Behrakis

small1

Immediate effects of waterpipe smoking on control of breathing among young smokers Andreas S Lappas, MD, Efstathia M Konstantinidi, MD, Georgios Dotis, MD, Anna S Tzortzi, MD, FCCP, Panagiotis K Behrakis, MD, PhD, FCCP

Επιπλέον, ο κ. Μπεχράκης, ως πρόεδρος του ENSP, μίλησε με θέμα ¨Passive Smoking from a Human Rights Perspective”.

Το 16ο Παγκόσμιο Συνέδριο Καπνός και Υγεία αναγνωρίζει ότι:

  • Όλα τα προϊόντα καπνού είναι επιβλαβή, ότι αποτελούν κύρια αιτία ασθένειας και θανάτου παγκοσμίως.
  • Η αντιμετώπιση της επιδημίας του καπνού πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο της μείωσης της επιβάρυνσης των μη μεταδοτικών ασθενειών και την προστασία της νεολαίας.
  • Η σύμβαση-πλαίσιο είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τον έλεγχο του καπνού, αλλά η εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο υπολείπεται των στόχων.
  • Η Διάσκεψη καλεί για τη συνεργασία και το συντονισμό σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο για την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης – Πλαίσιο (FCTC) και να προχωρήσουμε προς τα εμπρός τον έλεγχο του καπνίσματος.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.