Παρουσίαση Προφορικής Ανακοίνωσης για το πρόγραμμα HEART στο 9ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική

Παρουσίαση Προφορικής Ανακοίνωσης για το πρόγραμμα HEART στο 9ο Εντατικό Σεμινάριο στην Εφηβική Ιατρική

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος διοργανώθηκε το 9ο “State of the Art” Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π. & Α. Κυριακού». Το 9ο Εντατικό Σεμινάριο Εφηβικής Ιατρικής είχε πλούσια θεματολογία και παρουσιάστηκαν πρωτοποριακά προγράμματα, που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς φορείς και καλύπτουν σύγχρονες ανάγκες των νέων, με δεδομένες τις προκλήσεις της περιβαλλοντικής τους πραγματικότητας.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου αυτού, παρουσιάστηκε ως ελεύθερη ανακοίνωση το πρόγραμμα HEART ως μια πρότυπη εκπαιδευτική παρέμβαση για την πρόληψη του καπνίσματος στους μαθητές στην Ελλάδα. Η προφορική ανακοίνωση περιελάμβανε στοιχεία για τις προληπτικές παρεμβάσεις για το κάπνισμα στους μαθητές, για τη συνεργασία του προγράμματος με τη Μ.Κ.Ο. Σύμπλευση, για τα βιωματικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς κ.ά. Τέλος, η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τη Μαρίνα Δέμη, Βιολόγο, Εκπαιδεύτρια του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και έλαβε χώρα το Σάββατο 2 Απριλίου στο HAEC, Hellenic American College.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.