Καλή σχολική χρονιά!

Καλή σχολική χρονιά!

Μπήκε ο Σεπτέμβριος και το καλοκαίρι μας αφήνει σιγά-σιγά. Με το άνοιγμα των σχολείων συνεχίζονται και επίσημα οι δραστηριότητες του Προγράμματός “Μαθαίνω την αλήθεια, Λέω όχι στο τσιγάρο”. Για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, προβλέπονται 4 βιωματικά σεμινάρια, 2 στην Αθήνα και δύο στην Θεσσαλονίκη τα οποία θα λάβουν χώρα έως τα τέλη Οκτωβρίου. Πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν και οι ημερομηνίες καθώς και ο τόπος διεξαγωγής αυτών.

Επίσης, τα σχολεία μπορούν ήδη να επικοινωνούν με το Γραφείο Συντονισμού και Υποστήριξης είτε με email στο [email protected], είτε τηλεφωνικά στο 210 7212520,  για να δηλώσουν την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα στους Υπευθύνους Αγωγής Υγείας της Περιφέρειάς τους. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν και σχολεία που υλοποίησαν δράσεις του και στην προηγούμενη σχολική χρονιά.

Τέλος, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και την συμμετοχή των σχολείων στο Πρόγραμμα, θα μπορούν οι μαθητές να συμμετέχουν στον Διαγωνισμό του Προγράμματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.thetruth.gr

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.