ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ & ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΙΕΣ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ & ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΛΟΧΕΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΙΕΣ

Οι μαίες διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη ζωή της γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μπορούν να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν εκείνη, το σύντροφο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας να διακόψουν το κάπνισμα. Η εγκυμοσύνη και η περίοδος της λοχείας αποτελούν «παράθυρα ευκαιρίας» για τους νέους γονείς να διακόψουν το κάπνισμα και να μειώσουν την έκθεση τους στον καπνό.

Η ημερίδα με θέμα «Διακοπή Καπνίσματος κατά την Εγκυμοσύνη και την Περίοδο της Λοχείας» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της έρευνας Tobacco Cessation Guidelines for High Risk Groups (TOB.g) και στόχευε στην εκπαίδευση μαιών για παρεμβάσεις διακοπής καπνίσματος σε έγκυες γυναίκες. Οι μαίες απέκτησαν χρήσιμες πληροφορίες, δεξιότητες και συγκεκριμένες οδηγίες σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του TOB.g που θα τις βοηθήσουν να προσδιορίσουν πιο εξατομικευμένες προσεγγίσεις στη διακοπή του καπνίσματος σε έγκυες καπνίστριες.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.