Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. Barack Obama

Ανοικτή Επιστολή προς τον Πρόεδρο των Η.Π.Α. Barack Obama

Με πρωτοβουλία του κ. Παναγιώτη Μπεχράκη, Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του American College CHEST Physicians δημοσιεύτηκε στο περιοδικό CHEST Physician των Η.Π.Α., τεύχος Μαρτίου 2016, ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο των Η.Π.Α., κ. Barack Obama, που τον καλεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία κύρωσης του Framework Convention on Tobacco Control του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) για τον έλεγχο του καπνίσματος. Η επιστολή υπογράφεται από τον κ. Παναγιώτη Μπεχράκη και την Πρόεδρο του American College CHEST Physicians, Barbara Phillips.

CaptureD

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.