Δημήτρης Κάγκος

SMOKEFREEGREECE-KAGKOS

Δημήτρης Κάγκος
Project Manager

Διεύθυνση: Ηπίτου 17β, Αθήνα 105 57, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30 210 6009800 εσωτ. 3111

Ο Δημήτρης Κάγκος είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού και Αεροναυπηγού Μηχανικού, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αστροναυτική, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τον Επιχειρηματικό Έλεγχο.

Έχει επαγγελματικές πιστοποιήσεις, μεταξύ άλλων, σε Lean Six Sigma, Διαχείριση Έργων, Διαπραγματεύσεις, Διασφάλιση Ποιότητας και Περιβαλλοντικό έλεγχο.

Ο Δημήτρης έχει εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία ως διευθυντικό στέλεχος και σύμβουλος στους τομείς της παραγωγής (μεταποίησης), της εφοδιαστικής και των υπηρεσιών, καθώς και στον οικονομικό έλεγχο και την ανάπτυξη επιχειρήσεων.

ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Η Πρωτοβουλία SMOKEFREEGREECE, η οποία δραστηριοποιείται από το 2009 στην πρόληψη του καπνίσματος με έμφαση στη σχολική κοινότητα, δεν φέρει ουδεμία σχέση με φορείς, ιδρύματα, άτομα, πρωτοβουλίες με παρεμφερές όνομα ή σκοπό. Δεν έχει καμία οικονομική, ιδεολογική, κοινωνική σχέση ή συνεργασία με βιομηχανία παραγωγής και εταιρείες διάθεσης, προώθησης καπνικών και σχετικών νεωτεριστικών προϊόντων.

Η Πρωτοβουλία SMOKEFREEGREECE χρηματοδοτείται από το Behrakis Foundation Boston MA και υποστηρίζεται από την ΜΚΟ Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία και το εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
iph
lab-behrakis-logo
Μια δημιουργία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
SMOKE FREE GREECE Official Website | All Rights Reserved | Copyright 2017