Το Μέλλον των Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟΠΑ) – Αικατερίνη Σταυροπούλου

Το Μέλλον των Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟΠΑ) – Αικατερίνη Σταυροπούλου

Η Διευθύντρια της Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟΠΑ) του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), κα Αικατερίνη Σταυροπούλου-Γκιόκα, σε πρόσφατη διάλεξη της στο Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος παρουσίασε τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα για τις διαθέσιμες κυτταρικές θεραπείες και έδωσε χρήσιμες απαντήσεις σε θέματα γύρω από την σημασία της λειτουργίας των Τραπεζών ΟΠΑ για τα περιστατικά που απαιτούν άμεση μεταμόσχευση. Η διάλεξη με τίτλο «Το Μέλλον των Τραπεζών […]