Αποτελέσματα έρευνας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για το κάπνισμα

Αποτελέσματα έρευνας του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών για το κάπνισμα

Δελτίο Τύπου Σύμφωνα με αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας* που διεξήχθη από την κάπαresearch για λογαριασμό του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών στα πλαίσια του προγράμματος «HEART II» διαπιστώνονται τα ακόλουθα: 84% των ελλήνων θεωρούν πολύ (65,4%) ή αρκετά σοβαρό (18,6%) τον εθνικό στόχο για την μείωση του καπνίσματος στην χώρα μας. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και τα 2/3 των καπνιστών (γράφημα 5). www.northfieldlines.com/cash-advance-for-bad-credit-direct-lenders Τα κύρια μέτρα που οι ερωτηθέντες αποδέχονται για […]