Δελτίο Τύπου – Διαδικτυακό Σεμινάριο σε Επαγγελματίες Υγείας για την Πρόληψη του Καπνίσματος στη Μαθητική Κοινότητα, 30 Ιανουαρίου 2023

Δελτίο Τύπου – Διαδικτυακό Σεμινάριο σε Επαγγελματίες Υγείας για την Πρόληψη του Καπνίσματος στη Μαθητική Κοινότητα, 30 Ιανουαρίου 2023

H πρωτοβουλία SMOKE FREE GREECE της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας,  στο πλαίσιο της εγκυκλίου του Υπουργείου Yγείας, «Ανάπτυξη – υλοποίηση δράσεων και παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού στο πλαίσιο της Αγωγής Υγείας σε Εθνικό Επίπεδο», οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια με στόχο την Πρόληψη του Καπνίσματος στη Σχολική- Μαθητική Κοινότητα.

Στις 30 Ιανουαρίου 2023, η Πρωτοβουλία SMOKE FREE GREECE σε συνεργασία με όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες της Ελλάδας πραγματοποίησε διαδικτυακό σεμινάριο επιμόρφωσης επαγγελματιών υγείας στην πρόληψη του καπνίσματος, με έμφαση  στη Μαθητική Κοινότητα.  Συγκεκριμένα,  πάνω από 250 επαγγελματίες υγείας εκπαιδεύτηκαν και έλαβαν το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας εκπαιδευτικό υλικό.

Το σεμινάριο περιλάμβανε δύο μέρη. Στο πρώτο, θεωρητικό  μέρος, αναλύθηκαν όλα τα επιστημονικά τεκμηριωμένα στοιχεία σε σχέση με το κάπνισμα και το παθητικό κάπνισμα, οι γενικές αρχές των προληπτικών παρεμβάσεων στα σχολεία,  οι επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία, και οι νέες τάσεις στη χρήση καπνικών προϊόντων. Στο δεύτερο, πρακτικό, διαδραστικό  μέρος, παρουσιάστηκαν οι προληπτικές παρεμβάσεις διαμορφωμένες  ειδικά για κάθε μία από τις τρεις διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθμίδες, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο.  Ακολούθως, αναλύθηκε η μεθοδολογία προσέγγισης των διαφορετικών  ηλικιακών ομάδων  μαθητών/τριών και παρουσιάσθηκαν ιδέες για δραστηριότητες στα σχολεία σε σχέση με την πρόληψη του καπνίσματος.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο ήταν δωρεάν και στο τέλος δόθηκαν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η πλειοψηφία των επαγγελματιών υγείας στην αξιολόγηση των σεμιναρίων δήλωσαν ότι το σεμινάριο και το υλικό ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους σε μεγάλο βαθμό.

Ομιλητές των σεμιναρίων, στο πρώτο μέρος ήταν ο τ. Αν. Καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και η πνευμονολόγος Άννα Τζώρτζη. Στο δεύτερο μέρος, ομιλήτριες ήταν η πνευμονολόγος-εντατικολόγος Βάσω Ευαγγελοπούλου, και η ψυχολόγος Βεργίνα – Κωνσταντίνα Βυζικίδου συντονίστρια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων SMOKEFREEGREECE της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.