Περιβαλλοντική Ρύπανση και Τζάκι

Περιβαλλοντική Ρύπανση και Τζάκι

Ανακοίνωση από την ομάδα του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας, ACG

Η σωματιδιακή ρύπανση σε επίπεδο σωματιδίων μικρής και μεγάλης διαμέτρου, που προκαλείται από το τζάκι, αποτελεί κλασική επιστημονική γνώση του τομέα της Δημόσιας Υγείας. Η διαδικασία καύσης, οποιουδήποτε καιόμενου είδους, είναι πηγή ρύπανσης όσο καλής ποιότητας και αν θεωρείται ότι είναι το καιόμενο είδος σε ένα τζάκι.

Στο εσωτερικό του σπιτιού που λειτουργεί αναμμένο τζάκι προκαλείται ρύπανση, κυρίως μικροσωματιδιακή από πολύ μικρά σωματίδια διαμέτρου μικρότερης των 2,5μ (PM2,5). Η ρύπανση αυτή προκαλεί άμεσες αλλά και μακροχρόνιες συνέπειες στην υγεία όσων εκτίθενται, δεδομένης της μεγάλης διεισδυτικότητας των μικροσωματιδίων στο αναπνευστικό σύστημα και της γενικότερης φλεγμονώδους αντίδρασης που προκαλούν στο κυκλοφορικό σύστημα.

Είναι σκόπιμο να τονιστεί, στο σημείο αυτό, ότι ακόμα και το μη αναμμένο τζάκι εξακολουθεί να ρυπαίνει τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού, όταν δεν είναι κλειστό το damper (κλαπέτο) γιατί ανάστροφα ρεύματα αέρος που δημιουργούνται μέσα στην καπνοδόχο, διασκορπίζουν τα σωματίδια στον χώρο του σπιτιού.

Βήχας, συριγμός, δύσπνοια, κρίση άσθματος, υπέρταση και στεφανιαία επεισόδια είναι οι κυρίως κλινικές επιπτώσεις από την έκθεση σε κάθε μορφή μικροσωματιδιακής ρύπανσης.

Εξ ίσου σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η ρύπανση του εξωτερικού χώρου, που γίνεται πολύ αισθητή όταν συνδυάζεται με αυξημένη υγρασία και νηνεμία. Εύκολα ρυπαίνεται μία ολόκληρη γειτονιά από 2-3 αναμμένα τζάκια.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε σκόπιμο να γίνει γνωστό στον κάθε πολίτη ότι η θαλπωρή που απολαμβάνει από ένα αναμμένο τζάκι έχει επιπτώσεις στην υγεία του, στην υγεία όλης της οικογένειας και οπωσδήποτε στην υγεία των κατοίκων όλης της περιοχής, όσο καλή κι αν είναι η ποιότητα των ξύλων που καίγονται.

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σε παγκόσμια κλίμακα το κύριο πρόβλημα του 21ου αιώνα και απαιτούνται υπεύθυνοι χειρισμοί για την ορθολογική αντιμετώπισή του.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.