Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Αναστολή διεξαγωγής Σπιρομετρικού Ελέγχου

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Αναστολή διεξαγωγής Σπιρομετρικού Ελέγχου

Η Διεύθυνση του Ερευνητικού Εργαστηρίου George D. Behrakis της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας αποφάσισε την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του στις 13 Μαρτίου 2020, ακολουθώντας τις συστάσεις των Αρχών για την προστασία του κοινού από την πανδημία COVID-19.

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας (11/5/2020), όλες οι εξετάσεις λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής αναστέλονται μέχρι 30/6/2020. Σύντομα θα ανακοινώσουμε περισσότερες πληροφορίες για την επανέναρξη της λειτουργίας του Ερευνητικού Εργαστηρίου.

Δείτε παρακάτω την σχετική ανακοίνωση της ΕΠΕ:

Ανακοίνωση Της ΕΠΕ Για Την Διεξαγωγή Σπιρομετρικού Ελέγχου Στο Προσεχές Διάστημα

Η ΕΠΕ στις 8-5-2020 πραγματοποίησε έκτακτο ΔΣ με μοναδικό θέμα τη θέση της εταιρίας για τη διενέργεια σπιρομετρήσεων από τους Πνευμονολόγους. Μετά από ενδελεχή ανταλλαγή απόψεων και αφού συνεκτίμησε τις θέσεις των διεθνών εταιριών, η ΕΠΕ συστήνει στα μέλη της την αναστολή πραγματοποίησης σπιρομετρήσεων μέχρι 30-6-2020 (και επαναξιολόγηση της κατάστασης πριν από την ημερομηνία αυτή), εκτός από τις παρακάτω 2 περιπτώσεις:

  1. Σπιρομετρήσεις μπορεί να εκτελούνται στα πλαίσια προ-εγχειρητικού ελέγχου με τη προϋπόθεση ότι υπάρχει -όπως απαιτείται έτσι και αλλιώς-αρνητικό τεστ για COVID-19 με ημερομηνία πραγματοποίησης το τελευταίο 48ωρο. Παράλληλα ο εξεταζόμενος στο προ-εγχειρητικό έλεγχο δεν θα πρέπει να έχει καμία κλινική ή ακτινολογική εκδήλωση της νόσου COVID-19.
  2. Σε περίπτωση που απαιτείται σπιρομέτρηση με υψηλή αναγκαιότητα για διαγνωστικούς λόγους (που θα οδηγήσει σε εισαγωγή ή ουσιαστική αλλαγή θεραπείας) θα πρέπει να συνεκτιμάται το σημαντικό όφελος και να υπάρχει αρνητικό τεστ για COVID-19 με ημερομηνία πραγματοποίησης το τελευταίο 48ωρο καθώς και να μην υπάρχει καμία κλινική ή ακτινολογική εκδήλωση της νόσου COVID-19.

 Σπιρομετρικές τιμές για ΕΟΠΠΥ

Σχετικά με την απαιτούμενη τιμή σπιρομετρικών τιμών και DLCO για τα φάρμακα υψηλού κόστους που αφορούν πνευμονική ίνωση, αυτή δεν απαιτείται στη παρούσα φάση από το ΕΟΠΠΥ με καταληκτική ημερομηνία την 30-6-2020. Σχετικά με το θεραπευτικό πρωτόκολλο της ΧΑΠ συνιστάται για τις ήδη διαγνωσμένες περιπτώσεις η χρησιμοποίηση των ήδη υπαρχόντων τιμών. Για τις νέες περιπτώσεις συνιστάται η μη χρησιμοποίηση σπιρομετρικών τιμών μέχρι 30-6-2020. Εστάλη επείγουσα επιστολή στην ΗΔΙΚΑ για το θέμα των πρωτοκόλλων της ΧΑΠ.

Με τιμή,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΕ
Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας
Σπύρος Ζακυνθινός                   Κωνσταντίνος Κατής

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.