Ε’ Κύκλος Διαλέξεων με Θέματα Δημόσιας Υγείας – Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, ACG

Ε’ Κύκλος Διαλέξεων με Θέματα Δημόσιας Υγείας – Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, ACG

Αναγνωρίζετε τη σημασία της ενημέρωσης για ποικίλα θέματα δημόσιας υγείας, με στόχο την πρόληψη?

Καλείστε να αντιμετωπίσετε ένα θέμα υγείας στο κοντινό σας περιβάλλον και χρειάζεστε μια πρώτη κατεύθυνση για την κατανόησή του και σε ποιους πρέπει να απευθυνθείτε για την αντιμετώπισή του?

Θεωρείτε ότι η αναζήτηση πληροφόρησης μέσω διαδικτύου μπορεί να είναι χαώδης και μερικές φορές παραπλανητική?

Επιλέγετε να ενημερωθείτε από διακεκριμένους επιστήμονες που θα συζητήσουν μαζί σας και θα απαντήσουν στα διάφορα ερωτήματα σας?

Ένας από τους στόχους του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος είναι η άμεση ενημέρωση του κοινού για τα τρέχοντα θέματα Δημόσιας Υγείας. Η πρόληψη αποτελεί τον βασικότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο αντιμετώπισης των κοινωνικών συνεπειών που αποφέρουν οι καταστάσεις που απειλούν τη Δημόσια Υγεία, παγκοσμίως. Γνωρίζοντας ότι η πρόληψη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με σωστή ενημέρωση, το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας διοργανώνει διαλέξεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, προκειμένου να ενημερωθεί με επιστημονικά δεδομένα από εξειδικευμένους επιστήμονες με πολυετή εμπειρία. Το κοινό δεν έχει πάντα την ευκαιρία να παρακολουθήσει επιστημονικά συνέδρια ή να συμμετέχει σε ενημερώσεις ιατρικών θεμάτων, που συνήθως απευθύνονται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας. Παρόλα αυτά, όλος ο πληθυσμός καλείται να αντιμετωπίσει, είτε σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο είτε σε κοινωνικό επίπεδο, τις προκλήσεις ενός νοσήματος ή μιας κατάστασης που πλήττει την Δημόσια Υγεία. Για τον λόγο αυτό, οι διαλέξεις του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας πραγματοποιούνται μία φορά τον μήνα, η διάρκειά τους είναι σύντομη (45-60 λεπτά) έτσι ώστε να παρουσιάζονται με εύκολο και κατανοητό τρόπο τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε θέματος και να ακολουθεί και η σχετική συζήτηση με ερωτήματα από το κοινό. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και δεν απαιτείται προκράτηση θέσης.

Τον Σεπτέμβριο 2019 ξεκινάει ο Ε’ Κύκλος Διαλέξεων για Θέματα Δημόσιας Υγείας, όπως κάθε χρόνο, με μία εκτενή συζήτηση για το φλέγον θέμα της γρίπης.

 Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα του Ε’ Κύκλου εδώ

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα του Δ’ Κύκλου Διαλέξεων, 2018-2019 εδώ

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για κάθε θέμα του Γ’ Κύκλου Διαλέξεων, 2017-2018 εδώ

Τις διαλέξεις μπορούν, επίσης, να παρακολουθήσουν επαγγελματίες υγείας προκειμένου να εμπλουτίσουν και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους, καθώς και επαγγελματίες λοιπών κλάδων, πχ εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα επωφεληθούν από γνώσεις για την κατανόηση καταστάσεων υγείας που αντιμετωπίζουν στη μαθητική κοινότητα.

Η ενημέρωση από έμπειρους επιστήμονες με στοιχεία πολυετών μελετών, δίνει την ευκαιρία σε όλους να αναγνωρίζουν τις πιθανές απειλές για την υγεία τους, να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και να υιοθετούν έναν υγιή και ασφαλή τρόπο ζωής για τους ίδιους και τα παιδιά τους.

Εσάς, πόσο σας αφορούν τα Θέματα Δημόσιας Υγείας?

Για οποιαδήποτε πληροφορία, διευκρίνιση, εγγραφή στη λίστα επαφών μας και αιτήματα για πιστοποιητικά παρακολούθησης, μπορείτε να απευθύνεστε στο iph@acg.edu και στο 210 6009800, εσωτ. 3112

Για τους ιατρούς που παρακολουθούν τις διαλέξεις, χορηγούνται μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, ενώ για τους νοσηλευτές χορηγούνται Μονάδες Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης από την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος-ΕΝΕ

Τόπος διεξαγωγής των διαλέξεων: Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας, ACG (Ηπίτου 17Β, Πλάκα, 2ος όροφος)

Διαβάστε περισσότερα για την κάθε διάλεξη:

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.