Διακήρυξη για το Παθητικό Κάπνισμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – The American College of Chest Physicians

Διακήρυξη για το Παθητικό Κάπνισμα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – The American College of Chest Physicians

Το American College of Chest Physicians (CHEST) σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, διοργάνωσε πριν μερικές εβδομάδες στην Αθήνα, Διεθνές Συνέδριο εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο οποίο συμμετείχαν επαγγελματίες υγείας από Αμερική, Ευρώπη και χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Με πρωτοβουλία του Καθηγητή Παναγιώτη Μπεχράκη, ενεργού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του CHEST, πραγματοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Παθητικό Κάπνισμα και Ανθρώπινα Δικαιώματα». Στη συζήτηση με συντονιστές τον κ.Μπεχράκη και τον Πρόεδρο του CHEST, Dr Clayton T. Cowl, συμμετείχε ο Γ.Γ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Πρόληψη του Καπνίσματος (European Network for Smoking and Tobacco Prevention), κ. Cornel-Radu Loghin.

Στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, όλοι οι συμμετέχοντες υπέγραψαν Διακήρυξη η οποία αναδεικνύει το θέμα της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εργαζομένων, των γυναικών και των παιδιών που υποβάλλονται σε παθητικό κάπνισμα. Μέσω της Διακήρυξης, στόχος είναι να εδραιωθεί μια προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ διεθνών φορέων και κοινωνίας για τον έλεγχο του καπνίσματος και των βλαβερών συνεπειών του.

Athens, June 28th 2019

 Declaration on Passive Smoking and Human Rights                             

Passive smoking in closed public spaces is a widespread form of violence, oriented mainly against small children and weak population groups, such as those suffering from lung and heart problems.

The problem is particularly acute for pregnant women and employees in those premises, who without defenses are subject to inadvertent smoking and suffer heavy consequences on a personal, family and societal level.

We, as participants to the Regional CHEST/ Hellenic Thoracic Society Congress 2019 in Athens, take a decisive stand and ask from the European Commission and all other relevant authorities to act in order to highlight and to recognize officially that passive smoking is a major global issue which violates the human rights of health, work and the protection of women and children

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο.

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.