8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «Η νέα γενιά έρχεται το κάπνισμα φεύγει»

8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός «Η νέα γενιά έρχεται το κάπνισμα φεύγει»

Εάν σου αρέσει να ζωγραφίζεις και είσαι μαθητής Ε’, ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου ή Ά Λυκείου, περιμένουμε τις δημιουργίες σου με θέμα «Η νέα γενιά έρχεται το κάπνισμα φεύγει»

Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 11ου Πανελληνίου Μαθητικού Συνεδρίου «Παιδεία για έναν Κόσμο Χωρίς Κάπνισμα». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 12 Απριλίου 2022 στον χώρο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά.

Λεπτομέρειες Διαγωνισμού

Ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή

Μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, Ειδικών Σχολείων, Α’, Β’, και Γ’ Γυμνασίου και της Α’ Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ), οι οποίοι καλούνται να δημιουργήσουν έργα ζωγραφικής, με θέμα «Η νέα γενιά έρχεται το κάπνισμα φεύγει»

Οι συμμετοχές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές.

Η συμμετοχή των μαθητών/τριων είναι προαιρετική και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Χρόνος, Τόπος και διαδικασία υποβολής αιτήσεων/ έργων

Τελική ημερομηνία υποβολής των έργων, είναι η 18η Μαρτίου 2022

• Τα έργα, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά ως συνημμένο αρχείο σε μορφή pdf, png ή jpeg στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (μπορείτε εάν θέλετε να κλειδώνετε το αρχείο με τα έργα και τις δηλώσεις των μαθητών και να μας στέλνετε σε ξεχωριστό email τον κωδικό)

• Το email θα έχει θέμα «Για τον 8ο ΠΜΔ»

• Θα επισυνάπτεται η δήλωση συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα σε ψηφιακή μορφή συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη, από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας ότι δέχεται να δημοσιευτεί το έργο, σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας και του υπευθύνου εκπαιδευτικού και τα στοιχεία του σχολείου. Τα διακριθέντα έργα θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα www.smokefreegreece.gr. Κατεβάστε τη δήλωση από εδώ

Όλη η διαδικασία σέβεται, τηρεί και προστατεύει τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και τα πνευματικά δικαιώματα που ισχύουν στον Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993], όπως ισχύει. Συγκεκριμένα: Άρθρο 1 «πνευματική ιδιοκτησία» , Άρθρο 3 «περιουσιακό δικαίωμα», Άρθρο 4 «ηθικό δικαίωμα», Άρθρο 12 «μεταβίβαση»

Διαδικασία Αξιολόγησης

Η αξιολόγηση των έργων θα πραγματοποιηθεί από την κριτική επιτροπή του συνεδρίου, η οποία θα επιλέξει τα έργα που θα βραβευτούν, καθώς και εκείνα που θα εκτεθούν στο χώρο του συνεδρίου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας www.smokefreegreece.gr

Σχετικά με τις βραβεύσεις του Διαγωνισμού, τα μέλη της κριτικής επιτροπής βαθμολογούν και το άθροισμα είναι ο βαθμός του ζωγραφικού έργου. Τα κριτήρια αξιολόγησης των έργων είναι α. η πρωτοτυπία, β. η σαφήνεια έκφρασης, γ. η ωφελιμότητα για την πρόληψη του καπνίσματος.

Σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GDPR), η δήλωση συμμετοχής του/της μαθητή/τριας, η οποία συμπληρώνεται από τον/την κηδεμόνα, αναγράφει αν επιθυμεί ή όχι μελλοντική χρήση των έργων σε εκστρατείες για τον έλεγχο του καπνίσματος στην Ελλάδα. Επίσης, ο κατάλογος των συμμετεχόντων καταστρέφεται μετά την κρίση των έργων και οι βραβευμένοι μαθητές/τριες ανακοινώνονται στο συνέδριο.

Βραβεία

Τα βραβεία θα είναι δύο για κάθε τάξη της Α/βάθμιας εκπαίδευσης (Ε΄και ΣΤ΄ Δημοτικού) και δύο για κάθε τάξη της Β/θμιας εκπαίδευσης (A΄, B΄, Γ΄ Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου) και δύο για τα Ειδικά Σχολεία, σύνολο 14 βραβεία.

• 1η θέση: Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου, ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) και επιταγή αξίας 100 ευρώ. Για τις ομαδικές συμμετοχές προβλέπεται Γραπτό Δίπλωμα Βραβείου, usb stick και επιταγή ύψους 100 ευρώ για κάθε μέλος της ομάδας. Εάν είναι ομαδικό έργο, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι επιταγές ανά ομάδα στην 1η θέση δεν μπορούν να υπερβαίνουν στο σύνολό τους την αξία των 300 ευρώ (για παράδειγμα, αν κερδίσει μία ομάδα με 6 άτομα, το κάθε μέλος θα λάβει μία επιταγή ύψους 50 ευρώ – σύνολο 300 ευρώ).

• 2η θέση: Γραπτό Δίπλωμα Βραβείο, ψηφιακό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (usb stick) και επιταγή αξίας 50 ευρώ για κάθε νικητή. Εάν είναι ομαδικό έργο, να σημειωθεί ότι οι επιταγές ανά ομάδα στη 2η θέση δεν μπορούν να υπερβαίνουν στο σύνολό τους την αξία των 150 ευρώ.

Όλα τα σχολεία τα οποία θα συμμετάσχουν, θα λάβουν αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής, στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί.

Δείτε εδώ την έγκριση για τον 8ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες!

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.