Πρόγραμμα HEART II

HEART II- Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

061711behrakis4

George D. Behrakis

Το πρόγραμμα πρόληψης του καπνίσματος στην μαθητική κοινότητα HEART II χρηματοδοτείται από τον κ. Γιώργο Μπεχράκη γνωστό Έλληνα της Αμερικής και συγκεκριμένα από το Behrakis Foundation της Βοστώνης. Μέσω του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) διεξάγει τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την μείωση του καπνίσματος  στη χώρα μας με ιδιαίτερη έμφαση στη σχολική ηλικία.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο κ. Παναγιώτης Κ. Μπεχράκης, MD, PhD (McGill), FCCP, Ερευνητής ΙΙΒΕΑΑ, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Harvard University και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο του Καπνίσματος του Υπουργείου Υγείας.

Το πρόγραμμα HEARTII συνεργάζεται με το Κέντρο Έρευνας Καπνίσματος και Καρκίνου του Πνεύμονα της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Το κέντρο αυτό αποτελεί το κύριο ερευνητικό όργανο του προγράμματος HEART II στην Ελλάδα, που με τη δραστηριότητα του συνέδεσε το Πανεπιστήμιο Harvard με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Υγείας, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Σκοπός της λειτουργίας του Κέντρου είναι η μελέτη της επίδρασης του ενεργητικού και του παθητικού καπνίσματος στο αναπνευστικό σύστημα. Διερευνώνται τα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς και η επίδραση του καπνίσματος στην παθοφυσιολογία του ανθρώπινου οργανισμού. Επίσης, μελετάται ο καρκίνος του πνεύμονος, κυρίως από παθοφυσιολογικής πλευράς και δίνεται ιδιαίτερη  έμφαση στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ καπνίσματος και εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονος. Τέλος, το Κέντρο Έρευνας Καπνίσματος και Καρκίνου του Πνεύμονα προσφέρει δωρεάν τον λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής, σε όποιον ενδιαφέρεται για αυτό.

Οι κύριες δραστηριότητες του προγράμματος HEART II σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών και το Κέντρο Έρευνας Καπνίσματος και Καρκίνου του Πνεύμονα είναι:

Α. Συνέδρια

Έχουν γίνει πέντε ετήσια συνέδρια με τίτλο «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΩ», όπου σε πάνω από χίλιους μαθητές κάθε φορά παρουσιάστηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρόληψης του καπνίσματος, στρατηγικές ελέγχου του καπνού σε διεθνές επίπεδο, καθώς βασικές και κλινικές έρευνες. Τα συνέδρια αυτά θα συνεχιστούν σε ετήσια βάση κάθε Δεκέμβριο.

Β. Σεμινάρια

Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς καθώς και εργαζομένους στις υπηρεσίες υγείας, για συμβούλους αγωγής υγείας και άλλους φορείς συναφείς με την εκπαίδευση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και στο τέλος δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής.

Γ. Προληπτικές παρεμβάσεις για το κάπνισμα σε σχολεία

Οι μαθητές των  Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν σε ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες για την πρόληψη του καπνίσματος.

Συγκεκριμένα , έχουν οργανωθεί τρεις  χώροι υποδοχής:

 • Στην Αθήνα στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα "Αττική Παράδοση", στην Ηπίτου 17β, Πλάκα.
 • Στη Θεσσαλονίκη στο Κέντρο ΝΟΗΣΙΣ: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Θέρμη .
 • Στην Τεγέα Αρκαδίας, στο πρώην παλαιό Δημαρχείο Τεγέας.

Η παρέμβαση  διαρκεί δυο διδακτικές ώρες και οι μαθητές που  συμμετέχουν στη παρέμβαση έχουν την δυνατότητα να ενημερωθούν με έγκυρο και επιστημονικό τρόπο για:

 1. Τις βλάβες του καπνίσματος
 2. Την εξάρτηση από το κάπνισμα και τα προϊόντα καπνού
 3. Τους αιτιολογικούς παράγοντες έναρξης του καπνίσματος δίνοντας έμφαση στην επιρροή της παρέας και της διαφήμισης
 4. Στην κινητοποίηση τους για την ανάληψη προσωπικής ευθύνης για την προστασία του εαυτού τους από την εξάρτηση του καπνίσματος.

Δ. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού

Υλικό ειδικά σχεδιασμένο για μαθητές (Πέμπτης και Έκτης τάξης Δημοτικού, όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου), εκπαιδευτικούς και γονείς θα παραχθεί και θα διανεμηθεί σε ικανή ποσότητα στις περιοχές δράσης του προγράμματος.

Ε. Επικοινωνία

Η δράση αυτή περιλαμβάνει:

α) παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού για χρήση σε FACEBOOK, διαδίκτυο, ανάπτυξη portal και DVD.

β) παραγωγή έντυπου υλικού, διοργάνωση διαγωνισμού και άλλες επικοινωνιακές δράσεις στα σχολεία. Ήδη έχουν τυπωθεί και διανεμηθεί 25.000 μαθητικά τετράδια «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΩ», 15.000 μαθητικές ατζέντες «Παιδεία για έναν κόσμο χωρίς κάπνισμα», αφίσες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείουστυλό, USB sticks και αυτοκόλλητα.

γ) καταχωρήσεις στα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

δ) άλλες εν δυνάμει επικοινωνιακές δράσεις θα αναπτυχθούν  με αντικείμενο την μείωση του καπνίσματος.

Ζ. Συνεργασία με άλλες δράσεις

Έχουν αναπτυχθεί και αναπτύσσονται συμπληρωματικές ενέργειες σε άλλα συναφή προγράμματα που εκτελούνται από ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η. Δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά

Θ. Συμμετοχή σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, σε διεθνείς επιστημονικούς ή διοικητικούς οργανισμούς

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΔΙΟ  «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΩ»

Στο πλαίσιο του προγράμματος HEART II έχει παραχθεί με τεράστια επιτυχία ένα τετράδιο με τίτλο «ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΩ» για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για το κάπνισμα και ζωγραφιές μαθητών από τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στο πλαίσιο του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου. Έχει τυπωθεί και διανεμηθεί σε πάνω από 25.000 μαθητές. Η ανατύπωση των 5.000 μαθητικών τετραδίων έγινε με την ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη. Επίσης, ανατυπώθηκαν άλλες 5.000 μαθητικά τετράδια με την ευγενική χορηγία της Arcadia Shipmanagement Co. Ltd.

Δείτε το τετράδιο εδώ.

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ «ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑ»

Στο πλαίσιο του προγράμματος HEART II, επίσης, έχει παραχθεί με μεγάλη επιτυχία μία ατζέντα με τίτλο «Παιδεία για έναν κόσμο χωρίς κάπνισμα» για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει επιστημονικές πληροφορίες για το κάπνισμα. Έχει τυπωθεί και διανεμηθεί σε πάνω από 15.000 μαθητές. Με την ευγενική χορηγία της  Arcadia Shipmanagement Co. Ltd. ανατυπώθηκαν 5.000 μαθητικές ατζέντες.

Δείτε την ατζέντα εδώ.

ΧΩΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Αναγνωρίζοντας κι ανησυχώντας για την εξάπλωση της χρήσης προϊόντων καπνού , αλλά και σεβόμενοι τις έγκυρες επιστημονικές μελέτες   για την  μείωση  της ηλικίας έναρξης του  καπνίσματος, δημιουργήθηκε η προληπτική παρέμβαση για το κάπνισμα στο πλαίσιο του προγράμματος HEART II ¨ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΩ¨. Το ¨ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΠΝΙΖΩ¨ έχει ως σκοπό  την πρόληψη του καπνίσματος στους μαθητές E΄και ΣΤ΄ Δημοτικού, Γυμνασίου καθώς και Λυκείου.  Συγκεκριμένα, παρέχει στους μαθητές την δυνατότητα να ενημερωθούν με έγκυρο και επιστημονικό τρόπο και παράλληλα να αναπτύξουν αλλά και να καλλιεργήσουν  τόσο τις ατομικές όσο και τις κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αντίσταση στο κάπνισμα.

Συγκεκριμένα , έχουν οργανωθεί τρεις  χώροι υποδοχής:

 • Στην Αθήνα στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα "Αττική Παράδοση", στην Ηπίτου 17β, στην Πλάκα, με επιστημονικά υπεύθυνη των προληπτικών παρεμβάσεων, Μαρίνα Δέμη.
 • Στη Θεσσαλονίκη στο Κέντρο ΝΟΗΣΙΣ: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Θέρμη, με επιστημονικά υπεύθυνη των προληπτικών παρεμβάσεων, Δώρα Βογιατζή.
 • Στην Τεγέα Αρκαδίας, στο παλαιό Δημαρχείο Τεγέας, με επιστημονικά υπεύθυνη των πρληπτκών παρεμβάσεων, Αθηνά Λυρώνη.

Η παρέμβαση  διαρκεί δυο διδακτικές ώρες και η μεθοδολογία που ακολουθείται στην ενημερωτική παρέμβαση των μαθητών είναι:

 1. Το Γνωστικό Μοντέλο (Ενημέρωση για βλάβες του καπνίσματος, Παροχή Πληροφοριών για την εξάρτηση από το κάπνισμα και τα προϊόντα καπνού) και
 2. Το Μοντέλο Εκπαίδευσης Κοινωνικών Δεξιοτήτων (αιτιολογικούς παράγοντες έναρξης του καπνίσματος δίνοντας έμφαση στην επιρροή της παρέας και της διαφήμισης, ανάληψη προσωπικής ευθύνης).

Τέλος, το ειδικά σχεδιασμένο εκπαιδευτικό οπτικό-ακουστικό υλικό υποστηρίζει τις δραστηριότητες της παρέμβασης.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες.

.

ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Το Πρόγραμμα “Ενέργειες ενημέρωσης και υποστήριξης για την οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος αγωγής υγείας για το κάπνισμα στα σχολεία» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού – ΕΣΠΑ» και υλοποιείται από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών με την έγκριση και την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και την συνεργασία του Υπουργείου Υγείας. Αφορά την διοργάνωση βιωματικών σεμιναρίων με τίτλο «Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο»  για εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στις υπηρεσίες υγείας, συμβούλους αγωγής υγείας και άλλους φορείς συναφείς  με την εκπαίδευση στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη.

Σε συνεργασία τα προγράμματα ΕΣΠΑ και HEART II μεταφέρουν τα βιωματικά σεμινάρια με τίτλο «Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο» σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος, όπως Τρίπολη, Βόλο και Καρδίτσα. Φορέας υλοποίησης των εκπαιδευτικών αυτών σεμιναρίων είναι το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) με επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος τον κ. Παναγιώτη Μπεχράκη. Το εκπαιδευτικό σεμινάριο αποτελείται από δύο μέρη: θεωρητικό και βιωματικό. Βασικός στόχος είναι η παρουσίαση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την πρόληψη του καπνίσματος και την προαγωγή της υγείας των μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από τη βιωματική μάθηση, όπου υποστηρίζεται από εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και στο τέλος δίνονται βεβαιώσεις συμμετοχής.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Στις 12 Φεβρουαρίου 2014 η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου στο πλαίσιο του προγράμματος «ΗΕΑRT II» διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο».Το εκπαιδευτικό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης. Την εκδήλωση που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, χαιρέτισαν ο κ. Πέτρος Τατούλης, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Παναγιώτης Μπεχράκης, Ερευνητής Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο του Καπνίσματος και ο κ. Πέτρος Μισθός, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 130 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από 65 σχολεία της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Στις 4 Απριλίου 2014 το εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο» πραγματοποιήθηκε στο Βόλο, στο ξενοδοχείο  Valis Resort από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. Το σεμινάριο παρακολούθησαν 100 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από σχολεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 • Στις 16 Ιουνίου η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, (παράρτημα Καρδίτσας), στο πλαίσιο του προγράμματος HEART II διοργάνωσε βιωματικό σεμινάριο με τίτλο «Μαθαίνω την αλήθεια, λέω όχι στο τσιγάρο» στο ξενοδοχείο Θεσσαλικό Grand (3ο χλμ Καρδίτσας –Μητρόπολης- Καρδίτσα).

Δείτε σχετικές φωτογραφίες.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος HEART II σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Πρόληψη του Καπνίσματος (ENSP), μεταφράστηκαν και εκδόθηκαν οι Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διακοπή του Καπνίσματος. Το βιβλίο αυτό είναι ένας έγκυρος οδηγός για την κατανόηση των επιπτώσεων της κατανάλωσης καπνού και την εφαρμογή των θεραπευτικών μέσων και στρατηγικών για την επίτευξη της διακοπής του καπνίσματος, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών προδιαγραφών.

Δείτε τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διακοπή του Καπνίσματος εδώ.

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος HEART II σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, εκδόθηκε η Σύμβαση - Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον Έλεγχο του Καπνίσματος, γνωστή διεθνώς ως Framework Convention for Tobacco Control (F.C.T.C.), η οποία αποτελεί την πρώτη συνθήκη διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Η Ελλάδα επικύρωσε τη Σύμβαση – Πλαίσιο στις 8 Νοεμβρίου 2005 και από τον Απρίλιο του 2006 η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ.

Δείτε τη Σύμβαση- Πλαίσιο.

 

 ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Στο πλαίσιο του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για το κάπνισμα το Δεκέμβριο του 2011 εκδόθηκε βιβλίο για την επιδημία του καπνίσματος στην Ελλάδα από την Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του Harvard σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία. Το βιβλίο αυτό πραγματοποιήθηκε με την ευγενική χορηγία του ιδρύματος του Γεώργιου Δ. Μπεχράκη και περιέχει επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με το κάπνισμα στην  Ελλάδα, τις οικονομικές συνέπειες του καπνίσματος, βασικές και κλινικές έρευνες, αξιολογήσεις, στρατηγικές ελέγχου του καπνού και δραστηριότητες πρόληψης του καπνίσματος.

Εδώ μπορείτε να βρείτε το βιβλίο.

Μια δημιουργία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
SMOKE FREE GREECE Official Website | All Rights Reserved | Copyright 2017