Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Μήνυμα του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Μήνυµα του Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας,
κ. Γεωργίου Δ. Καρατάσιου

Αξιότιµε κύριε Καθηγητά,

Αισθάνοµαι καταρχήν την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω θερµά για την τιµητική πρόσκλησή σας να απευθύνω χαιρετισµό κατά την έναρξη της σηµερινής ενηµερωτικής εκδήλωσης, που έχει ως στόχο να αναδείξει τον σηµαντικό ρόλο του σχολείου σε µια συντονισµένη δράση κατά του καπνίσµατος.

Δυστυχώς, παρά την επιθυµία µου να βρίσκοµαι σήµερα µαζί σας, η συµµετοχή µου σε σηµαντική διαδικασία του Υπουργείου µας, που βρίσκεται σε εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας εβδοµάδας, δενω µου επιτρέπει να παραστώ στην Ηµερίδα που διοργανώνετε σε συνεργασία µε σηµαντικούς εταίρους.

Οφείλω, ωστόσο, να σας συγχαρώ τόσο για τον συστηµατικό και επίµονο αντικαπνιστικό αγώνα που διεξάγετε διεθνώς και στη χώρα µας, όσο και για την πρωτοβουλία των δύο αποψινών συναντήσεων, που θα δώσουν τη δυνατότητα στους συµµετέχοντες συναδέλφους να ενηµερωθούν πάνω στο θέµα του ελέγχου του καπνίσµατος µε τον πλέον έγκυρο επιστηµονικό τρόπο.

Γι’ αυτή την εξαιρετική ευκαιρία σας ευχαριστώ εκ µέρους της εκπαιδευτικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης και εκφράζω την πεποίθηση ότι το πρόγραµµα HEART II, θα αποτελέσει πόλο έλξης για µαθητές και
εκπαιδευτικούς, που θέλουν να συµµετάσχουν σε µια τόσο σοβαρή προσπάθεια στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αγωγής υγείας. Από την πλευρά µου θα ήθελα να προτρέψω τους συναδέλφους µας, οι οποίοι σε σύντοµο χρονικό διάστηµα θα κληθούν να σχεδιάσουν τις καινοτόµες δράσεις της φετινής σχολικής χρονιάς, να επωφεληθούν από την ευκαιρία συνεργασίας που µάς προσφέρετε και να στηρίξουν προγράµµατα, τα οποία συµβάλλουν στην ενίσχυση της προσωπικότητας των παιδιών µας και στη θωράκιση της σωµατικής, ψυχικής και πνευµατικής τους υγείας, ιδιαίτερα στη δύσκολη εποχή που διανύουµε.

Άλλωστε, το σχολείο µέσα από τον ευρύτερο κοινωνικοποιητικό ρόλο που επιτελεί, µπορεί να επηρεάσει µε τρόπο άµεσο και βιωµατικό τη συµπεριφορά µεγάλου αριθµού πληθυσµού, να συνδράµει στη διαµόρφωση θετικών συµπεριφορών και, συνολικά, να προωθήσει ένα µοντέλο ζωής µε υψηλές αξίες όσον αφορά στην υγεία. Ειδικότερα στον τοµέα της πρόληψης των εξαρτήσεων ο ρόλος που µπορεί να διαδραµατίσει είναι σηµαντικός καθώς η εµπλοκή των µαθητών µας από την ηλικία ακόµη του Δηµοτικού σε σχετικές δράσεις µε ευχάριστο και παιγνιώδη χαρακτήρα, µπορεί να δυναµώσει εφ’ όρου ζωής τις αντιστάσεις τους σε τέτοιου είδους προκλήσεις και να τους µυήσει σε έναν συνειδητά υγιεινό τρόπο διαβίωσης.

Για όλους αυτούς τους λόγους, Κύριε Καθηγητά, σας συγχαίρω για την προσπάθεια πληροφόρησης που επιχειρείτε, σας ευχαριστώ για την τιµή της συνεργασίας και εύχοµαι η σηµερινή συνάντηση, η οποία ενδεχοµένως υλοποιείται µε τους περιορισµούς που συνεπάγεται η έναρξη ακόµη της σχολικής χρονιάς, να αναπτυχθεί γρήγορα και δυναµικά. Παρακαλώ να θεωρήσετε δεδοµένη τη διάθεση της Περιφερειακής µας Διεύθυνσης να συνδράµουµε στο έργο σας.

Με εκτίµηση

Γεώργιος Δ. Καρατάσιος
Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email