Γενική Συνέλευση και Επιστημονική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το Κάπνισμα και την Πρόληψη Καπνίσματος (ENSP- European Network for Smoking and Tobacco Prevention), Βουκουρέστι, Ρουμανία, 21- 24 Μαΐου

Γενική Συνέλευση και Επιστημονική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου  για το Κάπνισμα και την Πρόληψη Καπνίσματος (ENSP- European Network for Smoking and Tobacco Prevention), Βουκουρέστι, Ρουμανία, 21- 24 Μαΐου

Η επιστημονική συνάντηση και η γενική συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου  για το Κάπνισμα και την Πρόληψη Καπνίσματος (ENSP- European Network for Smoking and Tobacco Prevention) έλαβε μέρος στο Βουκουρέστι στις 21- 24 Μαΐου 2014. Η συνάντηση διοργανώθηκε σε  συνεργασία με το Forum Πρόληψης της Ρουμανίας, το Ίδρυμα ROMTENS, τη Ρουμανική Πνευμονολογική Εταιρία και την AER PUR Ρουμανίας.

Κατά τη συνέλευση αυτή συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τον έλεγχο του καπνίσματος στη Ρουμανία και σε όλη την Ευρώπη, για εκστρατείες ευαισθητοποίησης και για την καινούρια οδηγία για τα προϊόντα καπνού.

Επίσης, στις 22 Μαΐου 2014 έλαβε χώρα η τελετή απονομής των βραβείων του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το Κάπνισμα και την Πρόληψη Καπνίσματος στη Βουλή της Ρουμανίας. Η απονομή έγινε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το Κάπνισμα και την Πρόληψη Καπνίσματος κ. Παναγιώτη Μπεχράκη στους ακόλουθους:

Florin Dumitru Mihaltan, Μέλος της Ρουμανικής Πνευμονολογικής Εταιρίας

Antigona Trofor, Μέλος της Ρουμανικής Πνευμονολογικής Εταιρίας

Acna Toma- Friedlaender, SmokeFree Partnership

Vlad Mixich, HotNews

Luminita Sanda, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας- Tobacco Free Initiative

Theodor Haratau, Μέλος του Ιδρύματος Romtens

Elena Oana Antonescu, Μέλος της Ευρωπαικής Βουλής

Eugen Lucan, Μέλος της Ευρωπαικής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

σε αναγνώριση των εξαιρετικών επιτευγμάτων τους που θα βοηθήσουν να επιφέρει το τέλος του καπνίσματος στην Ευρώπη.

10302033_724669310904620_6595882417852345367_n

1508574_724669297571288_542576671056491750_n

1922497_724669224237962_6673949648035206938_n

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Comments are closed.