Διαδραστικές Διαλέξεις

SMOKE-FREE-GREECE-INTERACTIVE

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της επιστημονικής ενημέρωσης τόσο των εκπαιδευτικών αλλά και κυρίως των μαθητών, αναπτύξαμε στο πλαίσιο της Smoke Free Greece δράσης ένα πρόγραμμα προληπτικών παρεμβάσεων για το κάπνισμα στη μαθητική κοινότητα.

Προληπτικές Παρεμβάσεις για το Κάπνισμα

Έγκυρες επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν την εξάπλωση της χρήσης καπνικών προιόντων και ιδιαίτερα το γεγονός πως το κάπνισμα συνήθως αρχίζει στην ευαίσθητη μαθητική-εφηβική ηλικία.

Πρόκειται για διαδραστικές διαλέξεις ειδικά σχεδιασμένες ώστε να στοχεύουν σε κάθε μία από τις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες.: E΄και ΣΤ΄ Δημοτικού, Α’, Β’, και Γ’ Γυμνασίου, καθώς και Α’ Λυκείου. Η επιλογή των τάξεων, έγινε με στόχο την πρόληψη, ώστε να προλαμβάνεται αφ’ενός η ηλικία έναρξης (E΄και ΣΤ΄ Δημοτικού) και αφ’ετέρου να καλύπτονται οι ηλικίες στις οποίες ο μαθητής δεν έχει καταστεί ακόμη καθημερινός καπνιστής (Α’, Β’, και Γ’ Γυμνασίου, καθώς και Α’ Λυκείου).

Οι παρεμβάσεις, διάρκειας δύο διδακτικών ωρών, σκοπό έχουν να δώσουν στους μαθητές έγκυρη και επιστημονική ενημέρωση για το κάπνισμα στο σύνολό του. Έτσι οι μαθητές μαθαίνουν για τα τοξικά συστατικά του καπνού, τα διάφορα καπνικά και μη καιόμενα προιόντα, τη διαφήμισή τους, τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην υγεία, το παθητικό καπνισμα, τον εθισμό και τους τρόπους απεξάρτησης.

Επιπλέον οι παρεμβάσεις τους δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν τις ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αντίσταση στο κάπνισμα. Στο τέλος κάθε παρέμβασης δίνεται σε όλους τους μαθητές σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Από το 2013 που άρχισε η εφαρμογή του προγράμματος από τη Θεσσαλονίκη, περίπου 35.500 μαθητές από σχολεία όλης της Ελλάδας έχουν λάβει μέρος στις παρεμβάσεις (στοιχεία Ιουνίου 2018).

Η θερμή ανταπόκριση της σχολικής κοινότητας οδήγησε στην ανάγκη δημιουργίας πρόσθετων χώρων, ώστε σήμερα να υπάρχουν τρείς χώροι οργανωμένοι για την υλοποίηση των παρεμβάσεων:

  • Στην Αθήνα στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα «Αττική Παράδοση», στην Ηπίτου 17β, στην Πλάκα.
  • Στη Θεσσαλονίκη στο Κέντρο ΝΟΗΣΙΣ: Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας, Θέρμη.
  • Στην Τεγέα Αρκαδίας, στο παλαιό Δημαρχείο Τεγέας.

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ενώ το εκπαιδευτικό υλικό για το κάπνισμα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ

SMOKE-FREE-GREECE-DRASEIS-1
ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ & ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ
iph
lab-behrakis-logo
Created by
SMOKE FREE GREECE Official Website | All Rights Reserved | Copyright 2017